top of page
ПРОЕКТ VIVA COMPLEX.jpg

Проект №BG-RRP-3.005-5647

Проект №BG-RRP-3.005-5647 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Кратко описание на проекта:

Настоящата процедура е насочена към ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

В изпълнение на проекта ще се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятиeто и ще се ускори на прехода към цифровизация на икономиката.

Цели на проекта:

Ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Обща стойност: 20 000 лв., от които 20 000  лв. безвъзмездно съфинансиране

Начало: 24.07.2023 г.

Край: 24.07.2024 г.

bottom of page